Nöög finns händelser i sååndom…

Nöög finns händelser i sååndom…

Hej!

Fråån å me nöög ikveeld så finns händelser fråån saandom.net på startsiidon åv sundom.nu å di uppdateras automatiskt tå saandom.net uppdateras… så nöög je första stege teijji mot att integrer vissa deilar åv saandom.net me sundom.nu…

Hej!

Från och med nu kan du se dom kommande händelserna från saandom.net även på sundom.nus startsida detta beryder att du kan se vad som kommer att hända i sundom närmaste veckan(veckorna)…

/Falktjin