På såndajin 12.9 je e Sååndommarknad 2010 – På Söndag 12.9 är det sundommarknad

På såndajin 12.9 je e Sååndommarknad 2010 – På Söndag 12.9 är det sundommarknad

Hej!

Nöög inkommand sånda alltså 12 september je e marknad i sååndom vä uf-lokalin å he je sååndom uf å sååndom ifs skiid sektion samt sååndom martha förening som ordnar e skååd meijr på http://www.sundommarknad.fi

Nu inkommande Söndag den 12 september är det marknad i Sundom vid uf-lokalen och det är Sundom-Uf , Sundom Ifs skidsektion och Sundom marthaförening som ordnar denna marknad se mera på http://www.sundommarknad.fi

/Sundom.nu