Sundom UF

Sundom UF

Information om föreningen

Sundom Ungdomsförening r.f. är en aktiv förening med engagerade medlemmar. 2019 gjordes en omfattande renovering, där hela elsystemet förnyades. På sanitets-sidan kan vi nu stolt säga att vi har ett inva-wc och en dusch till förfogande. Sundom UF grundades år 1900 och i år fyller vi 122 år.

Verksamhetsåret 2021 innebar att Långskärsdansen återuppstod. Många frivilliga ställde upp på talko.

Åvan finns olika flikar med mer ingående information om våra olika verksamhetsformer och evenemang samt lite info om vilka andra aktörer som ordnar regelbunden verksamhet i ”huset mitt i byn”.

Hemsida www.sundomuf.fi