Kategori: <span>Nyheter / Nyheijter</span>

Nyheijter m.m

Hej! Allt star still på www.saandom.net just nöög tyvärr.. men e kan int var värr iallafall. Halder som bäst på å gar junom allt jer på siidon å ska ta å fix e så fort som bara je möjligt.   /Falktjin

Stark blinkand lampo iriterar – Stark blinkande lampa irriterar

SÅÅNDOM.Vindkraftverktche i Sååndom har in stark blinkan lampo. Stefan Enegren, som bor i närheijtin åv möllon, säger att han störs åv både ljuse å ljude från turbinin. Vä Mervento säger Partik Holm att högintensitetslampon je e myndigheijtskrav. Yviinspektör Heikki Silpola vä Trafiksäkerheijtsvärtche säger att all vindkraftverk som je höver en …

Rattfyllerist utan körkort körd stuli bil i ditche – Rattfyllerist utan körkort körde stulen bil i diket

Sååndom. Vä tritidin på söndas måronin kalladist polisin ti Sååndom fö att undisök e misstänkt fall åv rattfylleri. In 17-åri kar hadd teijji kompisin bil utan lov. Baket an hadd kört bilin i ditche hämtan an in traktor fö att fösök fö upp bilin på nytt. Karin blåst 3,9 promille …

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el – Kraftverket i Sundom producerar sin första el

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el SÅÅNDOM. Målsättninjen je att ti fösta kilowattiiman el produceras åv vindkraftvertche i Sååndom honje veckon. Reijj i såndast fö två vikor sedan snurra rotobladen fö föst gangon. Undi inkort inkörningsperiod på nain veko komber e att va fråga om små mängder som gar …

Älgkalv gick ner sig i dike, avlivades av jägare – Älkalv jeg ner i ditche ,avliviadist åv jägar

SÅÅNDOM. In älgolycko inträffa i Sååndom på söndaseftrmiddajin. In älgko korsa e dik me två kalvar. Han en jeg  ner se å  vort   liggand. Jägare lyckadist dra upp an yr ditche men han klara int  att ta se vidare.  Kalvin lå närman en å in halv tiima på rygg …

Naturvänner samlades på Söderfjärden – Naturvänner samladest på Söderfjäälin

SÅÅNDOM. Trenor å stjärnår,månar å solar. Naturvänner hadd mytchi att skååd tå Sundom Bygdeförening å Vasa Andromeda öppna Meteorian fö allmänheijtin på lödajin.  Birger Finskas å Johan Wadström star böjd yvi teleskåpe på Meteorians tak på Söderfjäälin. E je  mytchi att ställa in fö att bildi0n ska var perfekt. -Vi …