185 meter hög mölla planeras i Sundom – 185 Meter hög möllo planeras i Sååndom

185 meter hög mölla planeras i Sundom – 185 Meter hög möllo planeras i Sååndom

SÅÅNDOM EPV Vindkraft ansöker om undantaslåv. E 3,6 megawatts vindkraftverk me in totalhöjg på 185 meter. EPV vindkraft ansöker om undantas låv fö att få bygg in tålan anläggning i Öjenskojin i Sååndom,cirka fem kilometer fråån Vasa centrum.

Ansökan lömnadist in hos byggnadstillsynen i Vasa fö in  vecko sedan.

Vindkraftverke ska fungera som e test- å uppvisningsanläggning fö e anna företag, Mervento, som ska böri tillverk turbindeilar ti vindkraftverk. Mervento ha sedan in tiid haft planer på att bygga in fabrik i Österbotten. Som placeringsorter ha nämdist Vasa å Karleby.

Van fabrikin slutligen byggs beror åtminstone ti en del på van testanläggningen får byggas.He säger Patrik Holm som je teknisk direktör på Mervento.

Företaje verkar spel ut Vasa å Karleby mot varader.

– He je int nain hemlighet, ­säger Patrik Holm.

Uvi sätt åv Falktjin

————————————————————————————————–

Orginal fråån http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=113817

VASA. EPV Vindkraft ansöker om undantagslov. Ett 3,6 megawatts vindkraftverk med en totalhöjd på 185 meter.

EPV Vindkraft ansöker om undantagslov för att få bygga en sådan anläggning i Öjenskogen i Sundom, cirka fem kilometer från Vasa centrum.

Ansökan lämnades in hos byggnadstillsynen i Vasa för vecka sedan.

Vindkraftverket ska fungera som en test- och uppvisningsanläggning för ett annat företag, Mervento, som ska börja tillverka turbindelar till vindkraftverk. Mervento har sedan en tid haft planer på att bygga en fabrik i Österbotten. Som placeringsorter har nämnts Vasa och Karleby.

Var fabriken slutligen byggs beror åtminstone till en del på var testanläggningen får byggas. Det säger Patrik Holm som är teknisk direktör på Mervento.

Företaget verkar spela ut Vasa och Karleby mot varandra.

– Det är ingen hemlighet, ­säger Patrik Holm.