Älgkalv gick ner sig i dike,  avlivades av jägare – Älkalv jeg ner i ditche ,avliviadist åv jägar

Älgkalv gick ner sig i dike, avlivades av jägare – Älkalv jeg ner i ditche ,avliviadist åv jägar

Älg på Nese Foto Kim Bergman

SÅÅNDOM. In älgolycko inträffa i Sååndom på söndaseftrmiddajin. In älgko korsa e dik me två kalvar.
Han en jeg  ner se å  vort   liggand. Jägare lyckadist dra upp an yr ditche men han klara int  att ta se vidare.
 Kalvin lå närman en å in halv tiima på rygg i ditche föri vi lyckadist få upp an me jölp åv in traktor, säger Magnus Ekebom, jägare.
Älgkalvin va hela tiidin vä liv å måle va att an sku få fortsätta siin färd, men tå an lyfts opp yr ditche va an förlamad.
Jägaren to tärföri beslute att avliva an.
Antagligen hade an skada in kota. He va bäst att an feg somn in, säger Ekebom.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=172713