Bastu brinder i Sååndom – Bastu brinner i Sundom

Bastu brinder i Sååndom – Bastu brinner i Sundom

SÅÅNDOM. In bastu brinder på kåparöijrin (Kopparören) i Sååndom.

Brandkåren feg larme ca kl 16:50 å ryckt ut me fleijr enheijter.

Meijr info komber…

Har dö bilder/info skick på e-mail falktjin@saandom /sms/mms 0505931107

Uvi sätt åv Falktjin / Sundom.nu Orginal Text http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118877 info fråån http://www.112info.fi

———————————————————————

Orginal Text

VASA. En bastu brinner just nu på Kopparören i Sundom.

Brandkåren fick larm om branden cirka 17.50 och ryckte ut med flera enheter.

Mer information kommer senare.

Har du mera info/bilder skicka e-post falktjin@saandom.net eller sms/mms till 0505931107

/Sundom.nu