Fritidsförening får arender Söderfjäälin – Fridsförening får arrendera Söderfjärden i Sundom

Fritidsförening får arender Söderfjäälin – Fridsförening får arrendera Söderfjärden i Sundom

SÅÅNDOM.He siir ut som om Vasaneijdins fritidsförening ska kun ordn stormöt på Söderfjäälin i Sååndom såmarin 2015. Markägaren å fritidsföreninjen ha preliminärt nådd e avtal om markarende.

Partren komber att ha e möte på tosdajin, raporterar Radio Vega Österbotten.

Föravtalet ska enn diskuteras me övri markägare. E je cirka 20 markägare som berörs.

Cirka 70.000 laestadianer väntas ti stormöte 2015.

UVi sätt åv Falktjin
——————————————————————————-
Svenska jer:

VASA. Det ser ut som om Vasanejdens fridsförening ska kunna ordna stormöte på Söderfjärden i Sundom sommaren 2015. Markägarna och fridsföreningen har preliminärt nått ett avtal om markarrende.

Parterna kommer att ha ett möte på torsdag, rapporterar Radio Vega Österbotten.

Föravtalet ska ännu diskuteras med övriga markägare. Det är cirka 20 markägare som berörs.

Cirka 70.000 laestadianer väntas till stormötet 2015.

Källa : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=157812