Lo rev hund i Sundom – Lo reijv hånd i Sååndom

Lo rev hund i Sundom – Lo reijv hånd i Sååndom

SÅÅNDOM. Ett lodjyr skada in hynd undi älgjaktin på Röijnskäre i Sååndom på lörds­förmiddajin.

 Tå Sååndom älglags ena båt to i land på Röijnskäre i Sååndom skären i går feg han ena jakthundin korn på e lodjur som an börja  jag. På anninn siidon ön hade Dan Falks båt teijji i land me in annin hånd, han fyra år gamber noska gråhåndin Senna. Tå Senna å lodjure möttist så lodjure siin chans ti in litin munsbeta.

– Vi hörd e vrål å försto att lodjure gaji ti anfall, säger Tom Harju, som tå befann se bara hundra meter från djuren.

Sennas ägar Dan Falk så sjölv int händelsin, men hörd även han Senna yl. Tå hundin sedan kom ti han märkte han att on had e rivsår undi ena öga, på huvu å på bröstkojinn. E va nära öga, bokstavligen.

– In halv centimeter från öga, säger Falk.

–Ja får no ta in vändo ti veterinärin fö att få såre på bröstkorjin ihopsydd.

På lödaskveldin lå Senna å vila.

Yvi sätt åv Falktjin [at] Saandom.net/Sundom24.fi källo http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=175112