Mollans Grill ha nöög flytta ti Parkeringen nedanför UF-lokalin

Mollans Grill ha nöög flytta ti Parkeringen nedanför UF-lokalin

Hej!
Såje skreijv vi tan 20 juni i år:

!En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti har å SIA:s lösglass, kaffe å våfflor mm. Så Mollans grill önskar all välkumi ut ti Kronviik semstranden.

Jer får ni en bild på Grillin tå an star vä Semstranden Foto Niklas Falk meijr komber i na skede.”

Å ja nöög så ha han grillin öppna på nytt på parkeringen nedanfö UF-lokalin å så vitt vi på saandom.net veijt så har an sama öppet tider som förr alltså må-fre kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 dock behöver e kanske bekräftas att grillin har teijje tidren upp så vi ska ta å kontakt Mollans grill fö att få e bekräfta.

En elo fleiijr bilder komber från nya ställe så småning om.

Får hald tigodo me in bild fråån stråkan så leeng.