Mopedist Skadadist i Krock i Sååndom – Mopedist skadades i krock i Sundom

Mopedist Skadadist i Krock i Sååndom – Mopedist skadades i krock i Sundom

SÅÅNDOM.In personbil å in moped krocka i korsninjen åv Sååndomvejin å Sålvvejin kring kl halv åtta på såndas kveeldin.

Personsbilsförarin, in man fråån Vasa född 1944, körd längs Sååndomvejin å sku sväng vänster int på Sålvvejin. Mopedförarin, in 16-årig flickko fråån Vasa, rörd se norrut et Sååndomvejins cykelväg. Ti båda fordonen kollidera på Sålvvejins uvigansställ, å mopedin körd in i bilins bakdeil fråån hööger siidon. Mopedistin fåll omkull me mopedin bakit kollisionin, å skada vänster hand å fot.
Hon fördist me ambulans ti sjukhuse. Båda fordonen feg skador…

Uvi Sätt åv Falktjin @ saandom.net orginal text http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=120515

Orginal Text här:

VASA. En personbil och en moped kolliderade i korsningen av Sundomvägen och Solfvägen omkring halv åtta på söndagskvällen.

Personbilsföraren, en man från Vasa född 1944, körde söderut längs Sundomvägen och skulle svänga åt vänster in på Solfvägen. Mopedföraren, en 16-årig flicka från Vasa, rörde sig norrut längs Sundomvägens cykelväg. De båda fordonen kolliderade på Solfvägens övergångsställe, och mopeden körde in i bilens bakdel från höger sida. Mopedisten föll omkull med mopeden efter kollisionen, och skadade vänster hand och fot. Hon fördes med ambulans till sjukhuset. Båda fordonen fick skador.