Sååndomboan rätt nöjd me plandren fö Kronvik – Sundomborna rätt nöjda med planerna för Kronvik

Sååndomboan rätt nöjd me plandren fö Kronvik – Sundomborna rätt nöjda med planerna för Kronvik

SÅÅNDOM. He je förvånansvärt positiv respons planeraren åv Kronvik får. Sååndomboan je å glada fö att område äntligen planeras.

He je jätteviktigt att järna åt Kronvik. He je in skamfläck fö stan som e je nöög, säger Göran Björk.
Han hör ti en åv ti drygt 50 personer som samladist på onsdajin fö att diskutera Kronvikas gamber sågområde.

-Vi hitta int mytchi som stör, sa en åv ti som bor på område.
-Alernativ A tycker vi je tråkot -he je ett industriområde. Alternativ C kan ju var svårt att gunomför men B-alternative sku verkligen kuna ga.

Men trots att man int vill ha stor industrihallar som grannar uttryckte fleijr in önskan om att stan ska tänka på att e behövs arbetsplatser i område.
En viss diskussion vort e kring C-alternative som innebar att in laang pir byggs ut ti öijjin Sparvon, me in hamnplats fö 240 båtar.

Maanga idéer fick äntå positiv respons, tiexempel in båtlift – modell störr, e system fö att rein dagvattne å e antal små vindkraftverk.

TI flesta negativ reaktioner gällde frågon om hur realistisk plandren egentligen je.

Når byggande startar, tidigast 2011, komber e å att järas i faser å inte allt på en gang.

Fram ti tan 18 februari finns plandre ti påseende på stadsplaneringskontore.

Uvi Sätt Åv Falktjin… orginal http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=100219&storyID=55030