Sååndomboar vill ha fartkamera i byjjin – Sundombor vill ha fartkamera i byn

Sååndomboar vill ha fartkamera i byjjin – Sundombor vill ha fartkamera i byn

Sååndom. Trafitchen gunom Sååndom ji livli. Dessutom, hävdar bysboan, je nonchalansin mot högsta tillåtna hastigheijt stor.
Hittills ha invånarens krav på öka trafiksäkerheijt klinga fö döv öron. Just nö pågar in namnsinsamling fö att få in fartkamera upprigga invi vejin.

– E ha gaji så langt att folk undviker att hämta dagstidninjen på morgonin tå trafitcen je som livligast, säger Göran Heinonen, som placera ut insamlingslistona på butitchen i Sååndom fö in vekko sedan.

Uvi sätt åv Falktjin

———————————————————————————–

Orginal:

VASA. Trafiken genom Sundom är livlig. Dessutom, hävdar byborna, är nonchalansen mot högsta tillåtna hastighet stor.Hittills har invånarnas krav på ökad trafiksäkerhet klingat för döva öron. Just nu pågår en namnsinsamling för att få en fartkamera uppriggad invid vägen.- Det har gått så långt att folk undviker att hämta dagstidningen på morgonen när trafiken är som livligast, säger Göran Heinonen, som placerade ut insamlingslistorna på butiken i Sundom för en vecka sedan.

Vbl 23.02.2010