Stängt Banheijm öppna på nytt – Stängt barnhem öppnade igen

Stängt Banheijm öppna på nytt – Stängt barnhem öppnade igen

SÅÅNDOM.I nytt banheijm ha öppna i Saukkoranta i Sååndom. Hanje gangon je e han privata läkarcentralin Mehiläinen som hyr fastigheijtin å bedriver värksamheijtin.

Banheijme har reijj sex ban å ungdomar på vadagar å eitt ban tel på hälgan. Heijme öppna fö två veckor sedan å har sju anställd.

Trytche på att ta emot fleijr ban je så stort att Mehiläinen bejär att bolaje Vaasan Lomaranta kiinteistö som äger fatiheijtin bygger om an såatt ban heijme ska kuna ta imot fjorton ban.

Ombyggnadin beräknas va fädi i januari 2011 å tå ska banheijme ha full beläggning.

Hyresavtalet je  skriva fö tie år me möjligheijter ti fem års förlängning.

Förra  höstin öppna Vesa Rantakorpi å hans hustru Minna eit barheijm i samma fastigheijt. He stängdist i maj i brist på bar. Tå hadd heijme endast två ban.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal jer undi källo http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=124736

VASA. Ett nytt barnhem har öppnat i Saukkoranta i Sundom. Den här gången är det den privata läkarcentralen Mehiläinen som hyr fastigheten och bedriver verksamheten.

Barnhemmet har redan sex barn och ungdomar på vardagarna och ett barn till på helgerna. Hemmet öppnade för två veckor sedan och har sju anställda.

Trycket på att ta emot fler barn är så stort att Mehiläinen begär att bolaget Vaasan Lomaranta kiinteistö som äger fastighetenbygger om den så att barnhemmet kan ta emot fjorton barn.

Ombyggnaden beräknas vara klar i januari 2011 och då väntas barnhemmet ha full beläggning.

Hyresavtalet är skrivet för tio år med möjligheter till fem års förlängning.

Förra hösten öppnade Vesa Rantakorpi och hans hustru Minna ett barnhem i samma fastighet. Det stängdes i maj i brist på barn. Då hade hemmet endast två barn.