Varg på isen mellan Sundom och Vasa (Dialekt länger ner)

Varg på isen mellan Sundom och Vasa (Dialekt länger ner)

VASA. På tisdagen upptäckte Alf Rosendahl ett djur som rörde sig på isen

vid Myrgrundsbron mellan Vasklot och Sundomlandet.

– Som jägare ser man runt omkring sig, och allt som rör sig, säger han.

Han kom körande med bilen och stannade på bron. Det han upptäckte var en varg som kom gående i riktning mot bron.
Tidigare samma dag hade han sett ett rådjur ute på isen.
– Jag funderade vad det gjorde på isen mitt på blanka dagen.
När han senare upptäckte vargen antar han att rådjuret hade tagit till flykten undan vargen ut på isen.

Att det var en varg han såg är han säker på.
– Det kändes så säkert. Jag har inte mött ”honom” tidigare, men det var något helt annat än att se en Husky, säger han.

Och att det inte var en hund är han ännu mera säker på efter att han hittat spåren efter djuret på isen.
– Fast jag satt i bilen var det en häftig upplevelse, säger han.

Vargen fortsatte efter observationen på Stadsfjärdssidan längs Sundomlandet.

Källa:http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=99025&storyID=54543
VBL 12.1.2010

Uvi sättning ti dialekt:

Varg på isin millan Sååndom å Vasa

Sååndom. På tisdajin upptäckt  Alf Rosendahl e djur som rörde se på isin

vä Myrgrundsbroen millan Vasklot å Sååndomlande.

– Som jägare skådar man runt omkring se, å allt som rör se, säger an.

An kom körandest me bilin å stanna på broen. He  an upptäckte va en varg som kom gaand i riktning mot broen.
Tidigan samma da hadd an sitt e rådjur ut på isin.
– Ja funderade va he jord på isin mitt på blanka dajin.
Tå an senan upptäckt vargin antar an att rådjure hadd teijji ti flyktin undan vargin ut på isin.

Att e va in varg an så je an  säker på.
-E kändeist så säkert. Jag ha int mött ”han” tidigan, men e va na  heilt anna än att si in Husky, säger an.

å att e int va in hund jer an änn  meijr säker på bakit att han hittat spåren bakit djure på isin.
– Fast ja såt i bilin va e in häfti upplevelse, säger an.

Vargin fortsat bakit observationin på Stadsfjäälssiidonlängs Sååndomlaande.

Uvi Sätt Åv Niklas Falk (Falktjin)