Vindkraft mött besvär i Sååndom – Vindkraft mötte besvär i Sundom

Vindkraft mött besvär i Sååndom – Vindkraft mötte besvär i Sundom

SÅÅNDOM.Käppar i julen fä vindkraftsfrabrik. Snabb process å dåli information ledd ti besvär.

He planera vindkraftverktche i Sååndomskojin var e fall fö Vasa förvaltningsdomstol. In Sååndombo, Hans Berg, ha lömna in e fövaltningsbesvär.

He betyder att bygglove int vinder lag kraft föri uviklagande je behandla.
Vi hoppas e behandlas hastot. I så fall kan vi ta hänsyn ti behandlingtiisin tå vi fattar placeringsbeslute om fabriken.

He  säger Merventos vd Jouko Putkonen. He 125 meter höga vindkraftverke je tänkt som e testkraftverk fö Merventos monteringsfabrik fö vindkraftverk. Fabriken placeras antingen i Karleby – tär bygglove reijd je klart – elo i Vasa.

Ti sannolika je  att stads­styrelsen får behandel besvären på sett möte tan 9 augusti. Baket he avjär förvaltningsdomstolin ärende.
Mervento har styrelsemöte i mitten åv augusti.

Uvi Sätt Åv Falktjin@saandom.net orginal vbl : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=120586

Orginal text här:

VASA. Käppar i hjulet för vindkraftsfabrik. Snabb process och dålig information ledde till besvär.

Det planerade vindkraftverket i Sundomskogen blir ett fall för Vasa förvaltningsdomstol. En Sundombo, Hans Berg, har lämnat in förvaltningsbesvär.

Det betyder att bygglovet inte vinner laga kraft förrän överklagandet är behandlat.

– Vi hoppas det behandlas snabbt. I så fall kan vi ta hänsyn till behandlingstiden när vi fattar placeringsbeslut om fabriken.

Det säger Merventos vd Jouko Putkonen. Det 125 meter höga vindkraftverket är tänkt som testkraftverk för Merventos monteringsfabrik för vindkraftverk. Fabriken placeras antingen i Karleby – där bygglovet redan är klart – eller i Vasa.

Det sannolika är att stads­styrelsen får behandla besvären

på sitt möte den 9 augusti. Efter det avgör förvaltningsdomstolen

ärendet. Mervento har styrelsemöte i mitten av augusti.