Sundom / Sååndom

Sååndom Skärgålin

-Väl utprickade småbåtsfarleder gunomkorsar stenoga fjälar å sund.

– En vid å omväxland skärgårdsnatur me sammanlagt uvi 220 km strandlinjo å hundratal holmar å skär, allt från en lummig innerskärgål ti karga skär å grynnor ut i Kvarken.

– Strandskyddsområde i ytterskärgården å Torgrunds skärgål Natura 2000-område • Vikar grundas upp å ti låg holman växer gunom landhöjningen som ji omkring 85 cm per sekel.

– Skärgårdskultur me fiskelägen, gamber fäbodställen, tusentals fritids stugor å logimöjligheter i Utterö semesterby å Saukkoranta semestercenter.

Bilder

Bilder komber undi såmarin..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *