Sååndom Tv  Önske Repris Sändning – Sundom Tv

Sååndom Tv Önske Repris Sändning – Sundom Tv

Hej!

Ikveeld kl 18:30 komber sååndom tv att kör en önske repris sändning å programme je följand:

18:30

Aktuellt

18:35

Roland Cedermark i Sundom 1991.

18:45

Övre Sundom Mangelförening. 1995

19:05

Svedjebrödet. 1995.

19:45

Sketch. Skilsmässan med Gustav, Ethel m. fl. 1995.

20:00

Meddelanden

Gar att skåd uvi internet å på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på www.sundom.tv

/Falktjin — kontakt falktjin@saandom.net – info@ungdomstv.net