Sååndom Tv sänder 21.2 – Sundom Tv Sänder 21.2

Sååndom Tv sänder 21.2 – Sundom Tv Sänder 21.2

Hej!

Sååndom tv sänder direkt på sånda 21.2 kl 18:30 å ni som bor i sååndom å har kabel-tv kan ju skåd e på tv men alla ar kan skåd e via endera http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv å programme hittas på sama ställ men ja kan lägg in e jer undi

  • PROGRAM 21.2.2010 kl. 18:30
  • 18:30 Aktuellt
  • 18:45 Sundom Idrottsförening, vinterverksamheten
  • 19:05 Konsert med Kristoffer Streng i Sundom kyrka. Del II
  • 19:35 Johans tjur. Malax TV
  • 19:45 Repris: Dans på Långskär 1993
  • 20:05 Meddelanden