Sååndom Tv Sänder Direkt 16.5 – Sundom Tv Sänder Direkt Söndag 16.5

Sååndom Tv Sänder Direkt 16.5 – Sundom Tv Sänder Direkt Söndag 16.5

Hej!

Sååndom tv sänder  16.5  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv å på  http://www.ungdomstv.net.

————————————

Sundom tv sänder 16.5  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.ungdomstv.net.

Programme/Programmet

  • 18:30 Aktuellt med info om bidragsinsamlingen.
  • 18.40 Båtklubben informerar.
  • 18.55 Gäster i studion från Aktia och Aktiastiftelsen.
  • 19.15 Solf Blåsorkester bjuder upp till dans. Solf TV .
  • 19.45 Ny föreståndare på Stens i Sundom. Tobias Laxell.
  • 20.00 Innebörden av Kristi himmelsfärd.
  • 20.15 Meddelanden.
  • Programmet visas ochså i Solf kabelnät.