Sundom Tv Direkt 18.4 kl 18:30 – Sååndom Tv Direkt 18.4 kl 18:30

Sundom Tv Direkt 18.4 kl 18:30 – Sååndom Tv Direkt 18.4 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  18.4 me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv å på  http://www.ungdomstv.net.

————————————

Sundom tv sänder 18.04 kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.ungdomstv.net.

Programme / Programmet

  • 18:30 Aktuellt
  • 18.35 Bygdeföreningen fick ny ordförande.
  • 18.50 Besök på Madeira efter ovädret.
  • 19.20 Bilder ur naturen med Rudolf.
  • 19.25 Solf avloppsprojekt.
  • 19.45 Önskerepris: Varkaus musikmuseum. Sundom pensionärer 1993.
  • 19.55 Meddelanden.
  • ”Programmet visas ochså i Solf kabelnät.