Sundom Tv Direkt 2.5 kl 18:30 – Sååndom Tv Direkt 2.5 kl 18:30

Sundom Tv Direkt 2.5 kl 18:30 – Sååndom Tv Direkt 2.5 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  2.5  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv å på  http://www.ungdomstv.net.

————————————

Sundom tv sänder 2.5  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.ungdomstv.net.

Programme/Programmet

  • 18:30 Aktuellt
  • 18.35 Myrgrundsmonttun – från stenbrott till badplats.
  • 18.50 Sundom Spelmän med flyt, i stenbrottet 1997. Del 1.
  • 19.15 Elkonsult Cederholm blev pensionär.
  • 19.30 På gång i skolan. Blommor och Skratt. Musikal med årskurs 1–3.
  • 19.50 Naturen på Madeira
  • 20.10 Meddelanden.
  • ”Programmet visas ochså i Solf kabelnät.