Sundom tv Repris – Sååndom Tv Repris 23.03

Sundom tv Repris – Sååndom Tv Repris 23.03

Sååndom tv sänder repris på tisdajin tan 23.03 kl 19:00 å dö kan skåd direkt på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv programme hittas på sama siidor

  • PROGRAM 23.3.2010 kl. 19:00
  • 19:00 Aktuellt
  • 19:10 Avloppsledning Vasa – Sundom – Malax.
  • 19:35 Bilder ur naturen med Rudolf.
  • 19:40 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 2. Solf TV.
  • 20:05 Önskerepris: Påsktraditioner 1993
  • 20:25 Önskerepris: Ungdomsorkestern Kent 1998
  • 20:35 Meddelanden