Sundom Tv Sänder 19.9 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder 19.9 kl 18:30

Sundom Tv Sänder 19.9 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder 19.9 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  19.9  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 19.9  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.sundomtv.fi/ungdom/

Programme/Programmet

18:30Aktuellt
18:35Sundom Gravgård 10 år.
19.00Bilder från Nils Nygrens vernissage ”Målarglädje”.
19.25Barnkalas på Stundars. Solf TV.
20:00Meddelanden.

Repris tisd. 21.9 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 21.9 kl. 19.00.