Sundom Tv Sänder 5.9 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder 5.9 kl 18:30

Sundom Tv Sänder 5.9 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder 5.9 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  5.9  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv å på  http://www.sundomtv.fi/ungdom/

————————————

Sundom tv sänder 5.9  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.sundomtv.fi/ungdom/

Programme/Programmet

18.30  Aktuellt med info om lotteri.
18.40  ANVIAs aktuella planer för fiberuppkopplingar i Sundom.
18.55  Nya P-platser för fågelskådare på Söderfjärden.
19.05  Två åländska segelbåtar besökte Långskärs fiskehamn.
19.25  Aktia Stiftelsen delar ut bidrag. Solf TV.
19.50  Meddelanden.

Repris tisd. 7.9 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 7.9 kl. 19.00.