Sundom Tv Sänder Direkt 21.11 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder Direkt 21.11 kl 18:30

Sundom Tv Sänder Direkt 21.11 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder Direkt 21.11 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  21.11 me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på  http://www.sundomtv.fi elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundomtv.fi elo sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 21.11 kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.sundomtv.fi och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundomtv.fi eller  http://www.sundom.tv

Programme/Programmet

18.30 Aktuellt med resultat från lotteriet.
18.40 Trafiksäkerhetsinfo. Juhani Törnroos.
19.10 Intryck från en resa till Transylvanien i Rumänien,
våren 2010. Solf TV.
19.15 Fäbodlivet i Söderfjärden.
19.40 Företagsbesök på Norrbysvängen 2, fd ”Rådgivning”.
20.00 Kallefilmen 2010. Solf TV.
20.05 Meddelanden.

Repris tisd. 23.11 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 23.11 kl. 19.00.