Sundom Tv Sänder Direkt 3.10 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder Direkt 3.10 kl 18:30

Sundom Tv Sänder Direkt 3.10 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder Direkt 3.10 kl 18:30

Hej!

Sååndom tv sänder  3.10  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 3.10  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv

Programme/Programmet

18:30Aktuellt
18:35Aktivitetsdagar i Sundom senaste helg.
18:45Sundom Marknad 2010.
19:00Sundom Gravgård 10 år – gemensamt med församlingarna. Del 2.
19:25Nyheter från Stundars. ”Tidsresan”. Solf TV.
19:40Fotboll i Sundom SIF – OUHU.
19:50Info om församlingsvalet 14-15 november 2010.
19:55Meddelanden.

Repris tisd.5.10 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 5.10 kl. 19.00.