Sundom Tv

Sundom Tv

Hej!

Sundom Tv  Så synns ny mera på internet och du kan se oss på ex http://sundom.nu/stv.php eller direkt på http://sundom.nu/stvlive.asx sedan så skriv på mail webmaster@sundom.nu om du stöter på problem eller vill komma med synpunkter på denna sändning…

Sååndom Tv Synns nöög meijr på internet så ga in på http://sundom.nu/stv.php elo direkt fråån in media spelar på adressin http://sundom.nu/stvlive.asx om na problem elo annos kontakt så ta kontakt på webmaster@sundom.nu så löijser vi no he probleme..

/Falktjin