Sundom / Sååndom

Tonis (Öppethus vid Sundom UF för ungdomar)

Hej!

Tonis är ett Ungdomscafé eller vad man nu vill kalla det.

Det är iallafall öppet Fredagar kl: 21 – 00 på Sundom Ungdoms Lokal om inte lokalen är uthyrd eller annat meddelas på facebook gruppen som hittas här -> Länk till facebook

Alla ungdomar från Årskurs 7 å uppåt ji Välkommna till lokalin på fridaskveldan millan kl. 21 – 00

 

Sundom UF finns på adressen Sundomvägen 73A i Sundom.

Här en bild på hur Lokalen ser ut från utsidan en vacker vårkväll.

sundomuflokalvår2016
Sundom UF – Foto Niklas Falk – www.fotoblogg.fi