Saandom.nets nya funktioner…

Saandom.nets nya funktioner…

Hej!

Saandom.net erbjuder sedan en nager år tibak som maang veijt en heijmsiido på dialket å ett forum samt sedan en tiid tibak å en bya blogg van allt uppdateras som har å jär me byjjin å hanje bloggin gar på både dialekt å svensk å e just han bloggin dö läser just nöög om dö int reijj ha fått reijda på he.

Sedan så fråån å me nöög så erbjuder vi @saandom.net e-post adresser ti sååndomboar fö 5€/år å fö icke sååndomboar 10€/år å tär inngar 7Gb utrymme fö e-postin å bra skräppost filter m.m, sedan så erbjuder vi å en mail listo alltså en listo som skickas ut ca 1gang / måna å tär finns seinast nytt me om va som händer kring saandom.net m.m

—————————————————————————————————————————————————————–

Hej!

Saandom.net är sundoms bya sida fast på dialekt och vi erbjuder ett diskussions forum samt ny också denna bya blogg som du läser  just nu ,sedan så bya bloggin är till för alla så man kan registrera sej och skriva egna inlägg på bloggen.

Sedan det som är nytt från och med nu är att vi erbjuder @saandom.net e-post adresser till bybor för 5€/år och för 10€/år för övriga, det andra som är nytt är att vi kommer att sända ut info via mail ca 1 gång i månaden med info om vad som är på gång just den månaden på saandom.net

/Falktjin