Kategori: <span>Blandat</span>

På såndajin 12.9 je e Sååndommarknad 2010 – På Söndag 12.9 är det sundommarknad

Hej! Nöög inkommand sånda alltså 12 september je e marknad i sååndom vä uf-lokalin å he je sååndom uf å sååndom ifs skiid sektion samt sååndom martha förening som ordnar e skååd meijr på http://www.sundommarknad.fi Nu inkommande Söndag den 12 september är det marknad i Sundom vid uf-lokalen och det …

Nöög finns händelser i sååndom…

Hej! Fråån å me nöög ikveeld så finns händelser fråån saandom.net på startsiidon åv sundom.nu å di uppdateras automatiskt tå saandom.net uppdateras… så nöög je första stege teijji mot att integrer vissa deilar åv saandom.net me sundom.nu… Hej! Från och med nu kan du se dom kommande händelserna från saandom.net …

Glada vappen och 1 Maj..

Hej! Vi på saandom.net å Sundoms blogg  – blogg.sundom.nu så vill önsk all besökare å all ar en Gladavappen å trevlig 1 Maj… ta e lungt me festase å i trafiken så int e komber na tråkiga besked jer i hälgen. /Falktjin

Nytt till Saandom.net

Hej! Nöög har dö möjligheijt att påverk vad dö vill ha möjligheijt att hitt för info om sååndom på http://www.saandom.net å ja e kan handel om tjänster å allt je välkommi å vi välger sedan ut he som har vort mäst önska å he komber tå troligen i en slutlig …