Nytt till Saandom.net

Nytt till Saandom.net

Hej!

Nöög har dö möjligheijt att påverk vad dö vill ha möjligheijt att hitt för info om sååndom på http://www.saandom.net å ja e kan handel om tjänster å allt je välkommi å vi välger sedan ut he som har vort mäst önska å he komber tå troligen i en slutlig version… så önsk jer nöög vad dö vill ha så att vi ska var bäst kring sååndom på internet.

Hej!

Nu har du möjlighet att påverka vad du vill ha möjlighet att hitta för info på den nya versionen av http://www.saandom.net som vi arbetar på för fullt och jag kan redan nu låva att vi kör med svenska direkt från början denna gång paralellt med dialekt versionen men det tar nog god tid ennu innan vi kan visa er något. Men det du nu har möjlighet att göra är att skicka in tips och idér på vad du vill hitta på en kommande version.

/Falktjin