Sååndom Tv Sänder 07.03 kl 18:30 – Sundom Tv Sänder 07.03 kl 18:30

Sååndom Tv Sänder 07.03 kl 18:30 – Sundom Tv Sänder 07.03 kl 18:30

Ja

Sååndom tv sänder nöög på såndajin me början kl 18:30 å e gar som vanligt att skåd sändningen live i tv i byjjin å om dö int har han möijligheijtin så synns vi å på internet http://www.saandom.net/Sundomtv elo http://www.sundom.tv å tär kan ni å skåd seinast sända program.

  • PROGRAM 7.3.2010 kl. 18:30
  • 18:30 Aktuellt
  • 18:35 Avloppsledning under stadsfjärden till Kronomagasinet 1997.
  • 18:50 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 1. Solf TV.
  • 19:20 Repris: Gambästu Skatan 1991. Fäbodliv förr i tiden.
  • 19:50 Meddelanden