EPV Vindkraft får bygg testkraftverk i Sååndom – EPV Vindkraft får bygga testkraftverk i Sundom

EPV Vindkraft får bygg testkraftverk i Sååndom – EPV Vindkraft får bygga testkraftverk i Sundom

SÅÅNDOM. EPV Vindkraft ha beviljadist bygglåv fö e testkraftverk i Sååndom. He planera kraftverktche har in kapacitet på 3,6 megawatt å je 184 meter högt.

Anläggningen je samtidit ämna fö att va e prototypkraftverk fö vindkraftsbloaje Mervento som fundera på att etabler s i Vasa.

UVi Sätt åv Falktjin källo: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118637

Orginal text jer:

VASA. EPV Vindkraft har beviljats bygglov för att testkraftverk i Sundom. Det planerade kraftverket har en kapacitet på 3,6 megawatt och är 184 meter högt.

Anläggningen är samtidigt ämnad att vara ett prototypkraftverk för vindkraftsbolaget Mervento som funderar på att etablera sig i Vasa.