Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el – Kraftverket i Sundom  producerar sin första el

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el – Kraftverket i Sundom producerar sin första el

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el

SÅÅNDOM. Målsättninjen je att ti fösta kilowattiiman el produceras åv vindkraftvertche i Sååndom honje veckon. Reijj i såndast fö två vikor sedan snurra rotobladen fö föst gangon. Undi inkort inkörningsperiod på nain veko komber e att va fråga om små mängder som gar ut i elnäte.
-Allt je nytt å ska testas föskitit, Säger Patrik Holm, vd fö Mervento.
Tå vindkraftverche je inkört komber e att uppskattningsviis produser 12.000 megawatttiimar i åre.

Uvi sätt å Falktjin

Orginal fråån vasablade.

Kraftverket i Sundom producerar sin första el

VASA. Målsättningen är att de första kilowatttimmarna el produceras av vindkraftverket i Sundom den här veckan.
Redan i söndags för två veckor sedan snurrade rotorbladen för första gången.
Under en kort inkörningsperiod på någon vecka kommer det vara fråga om små mängder som går ut i elnätet.
– Allt är nytt och ska testas försiktigt, säger Patrik Holm, vd för Mervento.
När vindkraftverket är inkört kommer det uppskattningsvis att producera 12.000 megawatttimmar per år.

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=189696