Vi ha lansera en ny version åv Saandom.net..

Vi ha lansera en ny version åv Saandom.net..

Hej!
Natten ti ida så vort en ny siido lansera på internet å he va Saandom.net som vort uppdatera me ny teknik å design m.m ja allt je junomgaji så he ska funger betär nöög enn förr å ja fram fö allt je e meijr modern siido nöög så att vi ligger meijr i tiidin om säger som så åså je e så att all info komber att gas junom nöög så att meijr info å bilder läggs inn längs me vejin å små förändringar kan ske heila tiidin så ha lete uviseend me he nöög närmast vekona/månan så ska no allt var betär å betär me tiidin..

En Förändring som komber att skee på laangsikt så je att Sundom24.fi komber att slås ihop me Saandom.net å på he viise komber Saandom.net att erbjud fleijr språk å fleijr tjänster enn ida å en sak som flyttar fråån å me att ni läser heje så je Bya blåggin han komber att finns undi saandom.net/blogg tär sku an egntligen a boda va reijj men åv vissa orsaker vort e föst nöög.

Sedan enn så vill jag elo vi Saandom.net be om ursäkt fö att int ha posta na nyheijter jer på blåggin men fråån å nöög ska e ändras på he…

Saandom.net Nöög Störr enn nain gang förr å he var bara meijr å meijr..

/Falktjin at Saandom.net