Sååndomboar negativ ti plandren på hamnväg – Sundombor negativa till planerna på hamnväg

Sååndomboar negativ ti plandren på hamnväg – Sundombor negativa till planerna på hamnväg

SÅÅNDOM.

På måndas kveeldin va e Sååndoms tur att va värd för informationsmötet angående in ny hamnväg millan Vasklot hamn å he planera logistikcentre. Invånaren va relativt eniga om att e inte vill ha nain hamnväg junom Näse. På möte föreslo di tunnel, pipelines å utveckling åv han reij befintli järnvejin.

Frågona som ställdists undi diskussionin visa på in negativ inställning ti heila projekte.

– Vi kräver in grundligan utreijdning om behove åv in väg, sa Sååndomboin Hans Winberg.

Fleijr ar tyckte att vejin kunde slopas helt, oavsett alternativ.

Ti alternativ som je aktuell fö Sååndoms deil je in väg junom Näse, alternativt in väg vi strandsiidon åv Näse, som sedan gar vidare via Vikbyjjin.

Åv ti  två alternativen fick strandalternative mest kritik, trots att vejin junom Näse påverkar fleijr bostadshus.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=117711 å jer undi.

Orginal Text:

Sundombor negativa till planerna på hamnväg

VASA. På måndag kväll var det Sundoms tur att vara värd för informationsmötet angående en ny hamnväg mellan Vasklot hamn och det planerade logistikcentret. Invånarna vara relativt eniga om att de inte vill ha någon hamnväg genom Näset. På möte föreslog de tunnel, pipelines och utveckling av den redan befintliga järnvägen.

Frågorna som ställdes under diskussionen visade på en negativ inställning till hela projektet.

– Vi kräver en grundligare utredning om behovet av en väg, sa Sundombon Hans Winberg.

Flera andra tyckte att vägen kunde slopas helt, oavsett alternativ.

De alternativ som är aktuella för Sundoms del är en väg genom Näset, alternativt en väg vid strandsidan av Näset, som sedan går vidare via Vikby.

Av de två alternativen fick strandalternativet mest kritik, trots att vägen genom Näset påverkar fler bostadshus.