Ungdomar i Sååndom får möjligheijt att skap eget fritidsprogrm – Ungdomar i Sundom får möjlighet att skapa eget fritidsprogram

Ungdomar i Sååndom får möjligheijt att skap eget fritidsprogrm – Ungdomar i Sundom får möjlighet att skapa eget fritidsprogram

YLE/ Luzilla Backa

Ungdomarna är själva med och planerar vad de vill göra i sommar.
Från vänster: Nida Lundberg, Emelie Stark och Frida Ekholm.

Bild:YLE/ Luzilla Backa.

I sommar får ungdoman i Sååndom möjligheijt  att sjölv skap sett fritidsprogram. 4H i Sååndom å Vasa stads fritidsavdelning gever ungdoman in stugo vä Öjberge å en ungdomsledar, men va di jär får di sjölva hitt på.

– Ja sku vela  ha filmkveeldar å träffa kompisar, säger Frida Ekholm.
Nida Lundberg halder me men vill å ha sportigan aktiviteter.
– Ja tycker om att spela volleyboll, så ja hoppas att e var mytchi tåli jer i somar, säger on.
Fö ti flest unga finns e få ställen att träffas på om somran. Ungdomsverksamheijt pausar oftast uvi sommarin.
– E je  bra me e ställ att far tel, så har man nainting att jär på sommarin å, säger Ville Marjamäki.

Linus Lindman, ungdomsledare på 4H, å Ilkka Ojanen, undomsledare vä Vasa stads Villa Gerby, komber att finnas på plats vä stugon i sommar.
Ti finns ti hands fö ungdoman å jölper dom att ta ansvar.
– Måle je att ungdoman ska var meijr engagera å inte bara få allt servera, säger Lindman.

Första träffin ägd rum fö in vecko sedan. Uppslutningen va stor. Uvi treti ungdomar kom fö att planera va di vill jär i sommar.
– Vi tala om att ordn volleybollturneringar å spel spel, säger Lindman.

Vasa stad stöder å verksamheijtin me ungdomsledare. Sååndomungdoman har Öijbergstugon å parkeringen ti sett förfogand.
– E je  jätteroligt att stadin deltar på  heje sättet, säger Lindman.

Stugon har opp månda-, onsda- å friidakveeldar framti slutet åv augusti. Ungdomar från ar ställen je å välkumi.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal yle http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=189467