Stark blinkand lampo iriterar – Stark blinkande  lampa irriterar

Stark blinkand lampo iriterar – Stark blinkande lampa irriterar

SÅÅNDOM.Vindkraftverktche i Sååndom har in stark blinkan lampo. Stefan Enegren, som bor i närheijtin åv möllon, säger att han störs åv både ljuse å ljude från turbinin.
Vä Mervento säger Partik Holm att högintensitetslampon je e myndigheijtskrav. Yviinspektör Heikki Silpola vä Trafiksäkerheijtsvärtche säger att all vindkraftverk som je höver en 150 meter ska ha in lampo å att krave gälder i all nordisk länder.

Uvi sätt åv Falktjin.

Orginal Vbl->

VASA. Vindkraftverket i Sundom har en stark blinkande lampa. Stefan Enegren, som bor i närheten av möllan, säger att han störs av både ljuset och ljudet från turbinen.
Vid Mervento säger Patrik Holm att högintensitetslampan är ett myndighetskrav. Överinspektör Heikki Silpola vid Trafiksäkerhetsverket säger att alla vindkraftverk som har en höjd över 150 meter ska ha en lampa och att kravet gäller i alla nordiska länder.

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=217443