Stugo brann i Sååndom – Stuga brann i Sundom

Stugo brann i Sååndom – Stuga brann i Sundom

SÅÅNDOM. In Såmarstugo me bastu på kåparöirin i Sååndom brann upp ida.

Brand på Kopparöirin Foto: Ayla

Brandkåren feg larme ca kl 16:50 å ryckt ut me fleijr enheijter.

Brandin hota sprid se i terrängen, men brandkårin lyckadest dämpa hann hotfulla situationin.

Undi kveeldin pågar eftersläckning. Man ska å hald vakt undi natten så att elden int flambar upp på nytt.

Ingen människo skadadist i brandin.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=118877 info http://www.112info.fi

Orginal Text:

VASA. En sommarstuga med bastu på Kopparören i Sundom brann upp i dag.

Brandkåren fick larm om branden cirka 17.50 och ryckte ut med flera enheter.

Branden hotade sprida sig i terrängen, men brandkåren lyckades dämpa den hotfulla situationen.

Under kvällen pågår eftersläckning. Man ska också hålla vakt under natten så att elden inte flammar upp igen.

Ingen människa skadades i branden.