Vindmöllon i Sååndom föreslås få undantagstelstånd – Vindmöllan i Sundom föreslås få undantagstillstånd

Vindmöllon i Sååndom föreslås få undantagstelstånd – Vindmöllan i Sundom föreslås få undantagstillstånd

SÅÅNDOM.EPV Vindkraft ha lömna in en ansökan om undantagstillstånd fö e vindkraftverk på Öjjen i Yttersååndom. Vindmöllon ska användas som testkraftverk fö Mervento, och je en förutsättning för Merventos planera fabrik i Vasa.
Planläggningschef Tapio Ivakko ha berett ärende, å föreslår att ansökan beviljas. I beredningen hänvisas bland anna te att han teltänkta platsin je lämplig med tanke på he omgivande landskape. Stadsstyrelsens planeringssektion fattar beslut i frågon tan 8 juni.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=115700