Bybor gav bakläxa om byggskiss – Byssboan gevd bakläxo om byggskiss

Bybor gav bakläxa om byggskiss – Byssboan gevd bakläxo om byggskiss

SÅÅNDOM. På måndajin  feg Sååndombor skåd skisseren om hu bostadsområde kring stenbrote vä  Myrgrundsvejin sku kunna si ut.Konsultrens idé om hu 150 egnahemstomter à cirka 1.000 kvadratmeter ska bebyggas feg besk kritik.

Å stadsplaneringen som anlitat konsulteren feg  in ordentli släng me sleijven.

– Ni lyss int på ås. Vi ha föreskeijji tomter på minst 2.000 kvadratmeter. Varför finns inte he alternative me?

Planläggningsarkitekt Juhani Hallasmaa sa att tomtren var fö få om e gärs så stora. å tå får varken kiosk elo dagis plats.

Sååndomboan gilla int he svare. Butik å dagis finns reijj. Ti vill slå vakt om han befintliga bystrukturin.

Uvi sätt åv Falktjin orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=114417