Sundombor tar strid för sitt bankkontor – Sååndomboan Tar striid fö sett bankkontor

Sundombor tar strid för sitt bankkontor – Sååndomboan Tar striid fö sett bankkontor

SÅÅNDOM.E kokar baland Andelsbankens kunder i Sååndom. Har banken rååf att fölor hundra kunder , frågar se byssboan baket nyheijtin om att banken ska lägg ner lokalkontore i Sååndom.

Karl-Johan Marins je en åv ti arga. Han har eget företag å är både företags- å privatkund i Andelbanken, men om kontore dras in byter han bank.

Enligt kontorschef Ralf Holms på Vasa Andelsbank ha indragningang int na att jär me lönsamheijtin.

– Nä, e je tidens anda.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=114262