Jubilarer fiirar me markand – Jubilarer firar med marknad

Jubilarer fiirar me markand – Jubilarer firar med marknad

SÅÅNDOM. Sååndom indrottsförening fylder jämt 80 år å Sååndom ungdomsförening firar 110 år i år. Vi har mytchi samarbeijt som fungerar bra.Nö fiirar vi me Sååndommarkand, säger Lotta Wasström Styrelsmedlem i Sååndom IF:s skiidsektion.

Sååndommarknadin ha nainting fö ti flesta smakren.

Vi har tjugofyra fösäljarer. Ungefär hälften komber fråån Sååndom. E var råmjöltchen, sticka produkter, bär, sylt, smycken, naturprodukter, mattor å såklart fisk. Tiemansstark Sååndom spelemänn bjuder å på musik, säger Wasström.

Nytt fö i år je att heila marknadsplattsin flytta upp ti lokalin.

Tidigan år ha e vuri vä sååndomifs grusplan breijver fotbolls planin, men tär je man oskydda fö vindin.

Marthaföreninjen sälger å klimpsåppo in i uf-lokalin i år å tå tyckte vi att e passa betär att flytta heila marknadin  upp hiid, säger Wassberg.

Sååndommarknadin har laang tradition.

-E börja på 70-talet tå va e olik föreningar i Sååndom som ordna marknad. På 90-tale to marknadin in paus, men 2004 va an tillbak, säger Ann-Sofie Finne, sekreterare i Sååndom UF.

-I fjol vort marknadin inhiberad på grund åv lite intresse tå vi orda an reij i juli. Vi hadd hoppadist att e sku lock hemvändare fråån Sverige, men he svåra va att locka försäljare. Maang åv produktre je säsongsbetona, säger Wasström.

Marknadin ordnas åv skiidsektionin i Sååndom If å Sååndom Uf.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=125901

VASA. Sundom idrottsförening fyller jämna 80 år och Sundom ungdomsförening firar 110 år i år. Vi har mycket samarbete som fungerar bra. Nu firar vi med Sundommarknad, säger Lotta Wasström styrelsemedlem i Sundom IF:s skidsektion.

Sundommarknaden har något för de flesta smaker.

– Vi har tjugofyra försäljare. Ungefär hälften kommer från Sundom. Det blir råmjölk, stickade produkter, grönsaker, bär, sylt, smycken, naturprodukter, mattor och så klart fisk. Tiomanstarka Sundom spelmän bjuder också på musik, säger Wasström.

Nytt för i år är att hela marknadsplatsen flyttats upp till lokalen.

– Tidigare år har vi varit nere bredvid idrottsplan, men där är man oskyddad för blåst. Marthaföreningen säljer också klimpsoppa inne i uf-lokalen i år och då tyckte vi att det passade bättre att flytta hela marknaden upp hit, säger Wassberg.

Sundommarknad har lång tradition.

-Det började på 70-talet, då var det olika föreningar i Sundom som ordnade marknad. På 90-talet tog marknaden en paus, men 2004 var den tillbaka, säger Ann-Sofie Finne, sekreterare i Sundom UF.

-I fjol blev marknaden inhiberad på grund av lite intresse när vi ordade den redan i juli. Vi hade hoppats att det skulle locka hemvändare från Sverige, men det svåra var att locka försäljare. Många av produkterna är säsongsbetonade, säger Wasström.

Marknaden ordnas av skidsektionen i Sundom If och Sundom Uf.