Kronviik diskuteras i kveeld – Kronvik diskuteras i kväll

Kronviik diskuteras i kveeld – Kronvik diskuteras i kväll

Sååndom. I kveeld presenteras framtidsvisiondren fö hamnområde i Kronviik i Sååndom. Ti ideér som lanseradist i fjol ha teijji e steg framåt.

På papper finns nö tri tänkbara förslag ti hu he forna sågverksområde kuna utvecklas.
-Hanje årstidin ligger e i vinterdvala, men måle je att få område att leva åre om, säger landskapsarkitekt Christine Bonn å arkitekt Juha-Matti Linna på stadsplaneringen.

På ti olika skissren varierar antale framtida båtplatser millan 130 å 520.
Uvi sätt åv Falktjin

Orgninal http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=100067&storyID=54973
Kronvik diskuteras i kväll

VASA. I kväll presenteras framtidsvisionerna för hamnområdet i Kronvik i Sundom. De ideér som lanserades i fjol har tagit ett steg framåt.

På papper finns nu tre tänkbara förslag till hur det forna sågverksområdet kunde utvecklas.
-Den här årstiden ligger det i vinterdvala, men målet är att få området att leva året om, säger landskapsarkitekt Christine Bonn och arkitekt Juha-Matti Linna på stadsplaneringen.

På de olika skisserna varierar antalet framtida båtplatser mellan 130 och 520.