Personbil körd i ditche undi natten – Personbil körde i diket under natten

Personbil körd i ditche undi natten – Personbil körde i diket under natten

SÅÅNDOM. In personbil körd i ditche på Söderfjälsvejin i Sååndom natten ti ida. Bilägarin ha int kuna nås.

Åv spåren att döm tror polisan att personbilin körd i riktning fråån Vasa. I in högerkurvo ha an åkt åv vejin å sedan rulla runt å hamna på tatche i ditche.

Chaufförin fanns int på plats klockon 7 tå polisin kom tiid oå bilägarin ha int kunna nås.

Uvi sätt åv Falktjin@saandom.net

Källo Vasabladet http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=139491

——————–  Svensk version ————

VASA. En personbil körde i diket på Söderfjärdsvägen i Sundom natten till i dag. Bilägaren har inte kunnat nås.

Av spåren att döma tror polisen att personbilen åkt i riktning från Vasa. I en högerkurva hade den kanat av vägen och sedan rullat runt och hamnat på taket i diket.

Chauffören fanns inte på plats klockan 7 då polisen kom dit och bilägaren har inte kunnat nås.